Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti KNIT-TEX CS, s.r.o.  IČO: 26738961, se sídlem Studánková 522, 149 00  Praha 4 – Újezd,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90697 (dále jen „KNIT-TEX“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je KNIT-TEX oprávněn zpracovávat Osobní údaje nutné pro marketingové účely správce. Tj. zejména nabízení vlastních služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, kurzech a publikovaných zprávách. Osobní údaje KNIT-TEX zpracovává po dobu maximálně 3 let.

Dále uděluji souhlas s tím, že KNIT-TEX může na základě Osobních údajů provádět profilování a zpracovávat je také za použití automatizovaných postupů. To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly uživatelům poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na shimaseiki@knit-tex.cz  nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti – KNIT-TEX CS, s.r.o. Hlavní 277, 251 66  Mirošovice. Zpracování osobních údajů provádí KNIT-TEX.

Beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; na přenositelnost údajů; v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.